Ysgol Goedwig ym mis Mawrth – Forest Schools during March

Cawsom lawer o hwyl pan ddaeth Jay a Gareth i wneud gweithgareddau hwylus gyda ni yn ein hysgol Goedwig.  We had a lot of fun when Jay and Gareth came to complete some exciting activities with us in our Forest school.


Mrs Rhiannon James

Pennaeth Dros Dro/ Acting Headteacher


Ysgol Llan-y-pwll

Ffordd Parc Borras

Wrecsam

LL12 7TH

01978 594101

Outlook-rsaatk1q.jpg