Grantiau/ Grants

Yn ystod y flwyddyn 2022-23, derbyniodd yr ysgol £4004 o arian Grant Gwella Addysg – Elfen y Cyfnod Sylfaen yn unig. Defnyddir y grant yma i sicrhau fod y dysgwyr yn cael y gefnogaeth lawn sydd ei angen gan oedolion fel eu bod yn cael eu cefnogi a’i herio’n briodol.   Mae’r grant yma yn cael ei wario ar sicrhau lefelau staffio addas.“

During the academic year of 2022-23, the school received £4004 from the Education Improvement Grant – Foundation phase element only. This grant funding has been used to ensure that younger pupils are fully supported and challenged by adults. This funding is therefore spend on maintaining appropriate staffing levels.