Calendr / Calendar

Instructions for subscribing to this calendar are provided below.

Rha/Dec 2023

Llu/Mon Maw/Tue Mer/Wed Iau/Thu Gwe/Fri Sad/Sat Sul/Sun
1
2
3
4
5
6
7
  • Diwrnod Siwmper Nadolig - Christmas Jumper Day
8
  • Clwb ar ol Ysgol - awr gyntaf yn unig - After School Club - First hour only
9
10
11
12
13
14
  • Cyngerdd Nadolig - Christmas Concert
15
  • Ras Rwdolff - Rudolph Run
16
17
18
19
  • Parti Nadolig - Christmas Party
20
  • Sioe Cyw Show (Debyn a Blwyddyn 1)
21
  • Diwrnod olaf yn ysgol cyn y gwyliau - Last Day in school before the holidays
22
  • Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd - Staff Training Day
23
24
25
26
27
28
29
30
31

TRANYSGRIFIWCH

Calendr iOS (iPhone/iPad/iPod)
Press and hold this link and choose ‘Open in Calendar’ when prompted

Calendr Google
Click this link and proceed to the ‘desktop version’ if prompted

Arall
Copïwch a gludwch yr URL hwn i mewn i unrhyw gynnyrch calendr sy’n cefnogi’r fformat ical:
https://calendar.google.com/calendar/ical/calendar@ysgolllanypwll.cymru/public/basic.ics


SUBSCRIBE

iOS Calendar (iPhone/iPad/iPod)
Press and hold this link and choose ‘Open in Calendar’ when prompted

Google Calendar
Click this link and proceed to the ‘desktop version’ if prompted

Other
Copy and paste this URL into any calendar product that supports the ical format:
https://calendar.google.com/calendar/ical/calendar@ysgolllanypwll.cymru/public/basic.ics