Dogfennau / Documents

English Version

Yma, gweler rai o ddogfennau a pholisiau’r ysgol. Gallwch hefyd gysylltu gyda’r ysgol i weld polisiau gan roi 3 diwrnod o rybudd.

Here you will find some documents and school policies. You can also contact the school to see policies by giving 3 days notice.