Cyswllt / Contact

Ffon/Tel: 01978 594101
Ebost/Email: mailbox@ysgolllanypwll-pri.wrexham.sch.uk

Cyfeiriad / Address:
Ysgol Llan-y-pwll,
Borras Park Road, Borras
Wrecsam, LL12 7TH