Parent Pay

Ap yw Parent Pay sydd yn cael ei ddefnyddio er mwyn archebu lle yn y Clwb Brecwast, Clwb ar ôl Ysgol, dewis cinio, talu am fwyd bore a thripiau. Unwaith mae eich plentyn yn dechrau’r ysgol, byddwch yn derbyn gwybodaeth mewngofnodi. Os ydych eisiau unrhyw help bellach, cysylltwch gyda’r ysgol.

Parent Pay is an app which is used by the school to book a place in Breakfast Club, After school club, to choose dinners and to pay for snack and trips. Once your child has started in the school, you will receive log on details. If you need any further information, please contact the school.