• Meithrin & Derbyn: Ymweliad Gan Nyrs Milfeddyg – Visit from a Vet’s Nurse

Croeso i Ysgol Llan-y-pwll!

Croeso i wefan Ysgol Llan-y-pwll. Yma, cewch gyfle i ddarganfod pob math o wybodaeth am yr ysgol newydd sydd yn agor ym mis Medi 2022.

Mae Ysgol Llan-y-pwll yn credu mewn meithrin amgylchedd gweithgar, hapus a diogel sy’n seiliedig ar ryngberthynas gref rhwng plant a staff.  Byddwn yn ymdrechu bob amser i greu amgylchedd gofalgar a sefydlog.  Ein prif amcan yw datblygu amgylchedd dysgu diogel lle mae pob unigolyn yn cael ei barchu a’i herio. Porwch drwy’r wefan am wybodaeth pellach, neu cysylltwch yn uniongyrchol gyda’r ysgol ar ysgol.cymraeg@wrexham.gov.uk.

Yn gywir,

Rhiannon James (Pennaeth)


Welcome to Ysgol Llan-y-pwll’s website. Here you will have the opportunity to find out all types of information about the new school which is opening in September 2022.

Ysgol Llan-y-pwll believes in fostering an active, happy and safe environment based on strong relationships between children and staff. We will always strive to create a caring and stable environment. Our primary objective is to develop a safe learning environment where all individuals are respected and challenged. There is further information on the website, or you can contact us directly at ysgol.cymraeg@wrexham.gov.uk.

Yours faithfully,

Rhiannon James (Headteacher)