Mes Bach: Ymweliad Blue Planet Visit

Cafodd disgyblion y dosbarth Mes Bach amser gwych ar eu hymweliad i Acwariwm Blue Planet.  Roedd pawb wedi mwynhau gweld yr holl bysgod a’r siarcod, a chael cyfle i chwarae yn y parc.  
The pupils from the Mes Bach class had a brilliant time on their visit to Blue Planet Aquarium.  They all enjoyed seeing the variety of fish and sharks, and also the time they had to play in the park.