Clwb ar ol Ysgol/ After School Club

Rhedir y clwb ar gyfer rhieni sy’n gweithio, yn mynychu addysg bellach, yn mynychu apwyntiadau, yn rhedeg yn hwyr neu ddim ond eisiau eu plant i gymdeithasu.  Bydd y clwb yn cael ei agor yn ddibynol ar ofyn; felly rydym yn gofyn i chi archebu lle eich plentyn  o leiaf 24 awr o flaen llaw.  Os nad ydych wedi archebu lle o flaen llaw, efallai na fydd y clwb ar agor y diwrnod hwnnw.
Mae’r Clwb ar ôl Ysgol ar gael ar gyfer disgyblion Ysgol Llan-y-pwll o 3.25yh tan 5.20yh. 

Bydd tâl yn cael ei godi ar gyfer y clwb yma.  3.25 – 4.25 – £4.00 3.25 – 5.20 – £7.00 Os ydych yn hwyr yn casglu eich plentyn, bydd tâl o £5.00 yn cael ei godi am bob plentyn.

The After School club is run for working parents/ guardians, those attending further education, attending         appointments, running late or just wanting their children to socialise. The club will be opened subject to demand; therefore we ask that you book your child’s place at least 24 hours in advance. If you have not booked in advance, the club may not be open that day.

The After School Club for the pupils of Ysgol Llan-y-pwll is open from 3.25pm ​​until 5.20pm.  

There will be a fee to use this club.  3.25 – 4.25 – £4.00 3.25 – 5.20 – £7.00 If you are late collecting your child, a late fee of £5.00 per child will be charged.