Information about the advantages of Welsh Medium Education at Ysgol Llan-y-pwll – Gwybodaeth am fanteision Addyg Gymraeg

English subtitles video – Ydych chi wedi ystyried addysg Gymraeg ar gyfer eich plentyn – beth am wylio’r fideo yma i ddysgu am rai o fantesion addysg Gymraeg ac i gael mwy o wybodaeth am Ysgol Llan-y-pwll. Have you considered welsh medium Education for your child – watch this video to learn more about the advantages of Welsh education and to receive details about Ysgol Llan-y-pwll.


Mrs Rhiannon James

Pennaeth Dros Dro/ Acting Headteacher


Ysgol Llan-y-pwll

Ffordd Parc Borras

Wrecsam

LL12 7TH

01978 594101

Outlook-2vyk2ynn.jpg