Gwybodaeth am Fanteision Addyg Gymraeg – Information about the benefits of Welsh education and Ysgol Llan-y-pwll

Gwyliwch y fideo yma i ddysgu mwy am fantesion addysg Gymraeg ac i gael mwy o wybodaeth am Ysgol Llan-y-pwll.
Watch the video to learn more about the advantages of Welsh education and to learn more about Ysgol Llan-y-pwll.

Mrs Rhiannon James

Pennaeth Dros Dro/ Acting Headteacher


Ysgol Llan-y-pwll

Ffordd Parc Borras

Wrecsam

LL12 7TH

01978 594101

Outlook-qjh3rxns.jpg