Bingo Pasg – Easter Bingo

Cawsom lawer o hwyl yn ein Bingo Pasg cyntaf … a llawer o siocled hefyd!  Diolch i bawb a gefnogodd drwy gyfrannu siocled, prynu tocynnau raffl ac i’r rhai wnaeth ymuno gyda ni i chwarae Bingo.
We had a lot of fun in our first Easter Bingo night … and a lot of chocolate too!  Thank you to all who contributed to the event by donating the easter eggs, buying raffle tickets and to those who joined us to play Bingo.

Mrs Rhiannon James

Pennaeth Dros Dro/ Acting Headteacher


Ysgol Llan-y-pwll

Ffordd Parc Borras

Wrecsam

LL12 7TH

01978 594101

Outlook-nq3a4mlw.jpg