Meithrin & Derbyn: Ymweliad gan PC Mark Visit

Daeth PC Mark i ymweld gyda’r dosbarth i egluro sut mae’r heddlu yn gallu ein helpu ac i roi cyfle i’r plant gael wisgo fel aelod o’r heddlu.  PC Mark visited class to explain how the police can help us.  Some of the children enjoyed trying out the uniform! 

Mrs Rhiannon James

Pennaeth Dros Dro/ Acting Headteacher


Ysgol Llan-y-pwll

Ffordd Parc Borras

Wrecsam

LL12 7TH

01978 594101

Outlook-vj0qghyl.jpg