Meithrin & Derbyn: Dysgu am Helpu

I gyd fynd gydag ein gwaith thema ar helpu, cawsom ymweliad gan nyrs (un o’n rhieni) i ddysgu am ei gwaith a sut mae hi yn helpu eraill.  To support our theme work on helping other, we had a visit from one of our Parents to teach the class about how nurses help others.