Mes Bach: Hwyl yn yr ysgol Goedwig – Fun in Forest School

Cafodd y disgyblion amser gwych yn y goedwig yn adeiladu cysgod cyn cynhesu o amgylch y tân gyda siocled poeth a malws melys.
The pupils had a fantastic time in the forest building shelters before warming by the fire with hot chocolate and marshmallows.