Mes Bach: Tyfu tatws – Growing potatoes

Cyn yr haf, roedd ein disgyblion wedi bod yn brysur yn plannu a thyfu tatws.  Rŵan, maent wedi cael cyfle i’w codi, golchi, torri, coginio a blasu.  Roedd pawb wrth eu boddau!
Before the summer, our pupils were busy planting and growing potatoes.  Now, they have had the chance to lift, wash, cut, cook and taste them.  Everyone thought they were very tasty!