Ceisiadau am le yn y dosbarth Derbyn ym Medi 2024 – Applications for a place in the Reception class in September 2024

Ydy eich plentyn yn dathlu ei benblwydd yn 4 cyn Awst 31ain, 2024?  Mae ceisiadau nawr ar agor ar gyfer lle yn ein dosbarth Derbyn yn Ysgol Llan-y-pwll. Gallwch wneud cais ar wefan Wrexham.gov.uk cyn Tachwedd 17eg.

Does your child celebrate their 4th birthday before August 31st, 2024? Applications are now open for the Reception Class at Ysgol Llan-y-pwll.    You can apply on Wrexham.gov.uk website before November 17th.

Choose Welsh Education for your child at Ysgol Llan-y-pwll. Bilingualism – Twice the chance, Twice the choice. 

Ydych chi’n edrych am ysgol hapus a gofalgar lle mae pob disgybl yn cael ei herio a’i gefnogi? 

Ydych chi’n edrych am amgylchedd ddysgu fodern sy’n cynnig cyfleoedd a phrofiadau cyfoethog, ysgogol ag amrywiol? 

Are you looking for a happy and caring school where every pupil is challenged and supported? 

Are you looking for a modern learning environment that offers rich, stimulating and varied learning experiences and opportunities?