Digwyddiad hwyl yn hyrwyddo’r iaith Gymraeg – Fun event promoting Welsh Education

Dewch i ymuno gyda ni am bnawn o hwyl yn hybu Addysg Gymraeg yn Wrecsam.  Come to join us for an afternoon of fun promoting Welsh medium Education in Wrexham.  Dyma amserlen o’r digwyddiadau ffantastig fydd ar gael yn ‘Tŷ Pawb’ ar ddydd Gwener, Hydref 20fed, 2023.  Edrych ymlaen at eich gweld yno.
This is the timetable of all the fantastic activities that will be on offer in ‘Tŷ Pawb’ on Friday, October 20th, 2023.  We look forward to seeing you there.