Mes Bach: Gweithdy Rhiannon Art Workshop

Cawsom ddiwrnod difyr iawn yng nghwmni Rhiannon Art.  Cyfle i’n disgyblion, plant Cylch, staff, ein rhieni a’n teuluoedd i gyfrannu at y murlun arbennig sydd yn dangos ein hysgol a’n cynefin i ffwrdd a ddechrau ein taith fel Ysgol Llan-y-pwll. 
We had a fantastic day in the company of Rhiannon Art.  It was an opportunity for the pupils, Cylch children, staff, parents and families to contribute to the amazing painting which shows off our school and local area on the beginning of our journey as Ysgol Llan-y-pwll.