Meithrin & Derbyn: Ymweliad Xplore! Visit

Cafodd y Dosbarth Meithrin a Derbyn amser arbennig ar eu hymweliad i Xplore!  Roeddynt wrth eu boddau yn arbrofi ac ymchwilio yno.  Diolch i Xplore! am y croeso ac am gyflwyno’r holl weithgareddau yn y Gymraeg, a diolch i grant y Siarter Iaith am ariannu’r daith.  The Nursery and Reception class had a great time on their visit to Xplore!  They really enjoyed investigating and experimenting.  Thank you to Xplore! for the welcome, and to the Siarter Iaith grant for funding the visit.