Meithrin & Derbyn: Parti Diolch – Thank you party

Dyma rai lluniau o’r parti Diolch gawsom pryd cafodd y plant gyfle i ddweud ‘Diolch’ i’w rhieni a’u teuluoedd am yr holl help maent yn rhoi iddynt.  Roedd y plant wedi bod yn brysur yn coginio’r danteithion ar eu cyfer hefyd.   Dyma ddiweddglo i’n gwaith ar Pobl sy’n ein helpu.  Here are some pictures of the Thank you party we held for the children to say ‘Thank you’ to their parents and families for all the help they give them.  The children all helped cook the scones.  This was the finale for our theme work on people who help.