Meithrin & Derbyn: Bwydo Oen Bach – Feeding the lambs

Cafodd disgyblion y dosbarth Meithrin a Derbyn amser da yn bwydo 3 oen bach ddaeth i’r ysgol.  Roedd yr wyn bach yn sychedig iawn!  The Nursery and Reception pupils enjoyed the experience of feeding the 3 lambs that recently visited the school.  The lambs were very thirsty.