Meithrin & Derbyn: Ymweliad Gan Nyrs Milfeddyg – Visit from a Vet’s Nurse

Cawsom ymweliad arbennig gan Judy, nyrs Milfeddyg.  Cafodd y plant amser benidigedig yn dysgu sut i ofalu am anifeiliaid.  We had a wonderful visit from Judy, a veterinary nurse.  The children had a brilliant time learning about how to help looking after animals.