Meithrin & Derbyn / Nursery & Reception:Ysgol Goedwig/ Forest Schools

Diolch yn fawr iawn i gwmni adeiladu Reads am roi seti pren i ni fel ein bod yn gallu eistedd yn gyfforddus yn ein hysgol Goedwig newydd.  Rydym yn edrych ymlaen at gael llawer o hwyl yn cwblhau amrywiaeth o weithgareddau yn y Goedwig.  
Thank you to Read Construction for giving us new wooden seats so that we can sit comfortably in our new Forest School.  We are all looking forward to having lots of fun completing a variety of activities in the Forest.