Bore Coffi Macmillan Coffee Morning

Cawsom amser bendigedig yn yr ysgol bore ‘ma.  Daeth rai o’r rhieni/ teuluoedd mewn ar gyfer bore coffi i godi arian i Macmillan.  Gwnaeth y plant … a’r oedolion fwynhau yn fawr iawn.  Diolch i bawb wnaeth gyfrannu.

We had a fantastic time this morning in school.  Some of the parents/ families came in for a coffee morning to raise money for Macmillan.   The children … and the adults had a great time.  Thank you to everyone who contributed.