Meithrin & Derbyn: Lluniau o’r Dosbarth – Pictures of the Class

Rydym yn falch iawn i rannu lluniau o’n dosbarth sydd yn barod ar gyfer croesawu’r disgyblion newydd ym mis Medi.
We are very pleased to share some pictures of our class room which is ready to welcome our new pupils in September. 
image1.jpegimage2.jpegimage3.jpegimage4.jpegimage5.jpegimage6.jpeg

image0.jpeg

image8.jpegimage9.jpegimage10.jpegimage11.jpegimage12.jpeg