Derbyn: Cinio ysgol am Ddim- Free School Meals

Dyma wybodaeth am ginio ysgol am ddim ar gyfer disgyblion y dosbarth Derbyn.  Mae’r llythyr hefyd yn cynnwys gwybodaeth am sut gallwch geisio am gymorth gyda phrynu gwisg ysgol, os ydych yn gymwys.
Here is some information about free school meals for Reception class pupils.  There is also information about how you can claim for help with purchasing school uniform, if you are eligible for support.