Ysgol Goedwig – Forest Schools

Mae rhai o’n rhieni ac aelodau o’r cyngor wedi bod yn brysur iawn yn datblygu ein hysgol Goedwig.  Nawr,D437EF79-509C-4BA2-A345-C3EFE2A7072F.jpegimage4-rotated.jpegimage3-rotated.jpegimage2-rotated.jpegimage1-rotated.jpeg mae gennym ardal yn barod ar gyfer ein cegin fwd ac mae mwy o goed a gwrych wedi ei blannu hefyd. 
Some of our parents have been volunteering alongside people from the council to develop our forest school area.  We now have an area ready for our mud kitchen and they have also planted some additional tress and shrubs for us.