Meithrin & Derbyn: Dydd Gwyl Dewi – St. David’s Day

Cawsom hwyl yn dathlu diwrnod Gwyl Dewi.  Gwnaethom weithgareddau hwylus, blasu cacen gri ac aeth disgyblion y dosbarth Derbyn ar yr orymdaith yn Wrecsam.  Roedd pawb wedi blino erbyn diwedd y dydd!
We had a lot of fun celebrating St David’s Day.  We completed a variety of activities, tasted Welsh cakes and the reception pupils went on the parade to Wrecsam.  Everyone was very tired by the end of the day!
image11-rotated.jpegimage9-rotated.jpegimage8-rotated.jpegimage7-rotated.jpegimage6-rotated.jpegimage5-rotated.jpegimage4-1-rotated.jpegimage3-1.jpegimage2-1.jpegimage1-1.jpegimage0-3.jpeg