Ymweliad Parc Acton – Acton Park visit

Mae’r plant wrth eu boddau yn ymweld gyda Pharc Acton.  Dyma rai lluniau o’u hymweliad wythnos diwethaf pryd roeddynt yn edrych ar y coed a’r anifeiliaid yno.  Rydym yn lwcus iawn o’r lle arbennig yma ar ein stepen ddrws.  
The children really enjoyed their visit to Acton Park last week.  Here are some pictures of their visit when they were looking at the trees and the animals there.  We are so lucky to have such a beautiful place on our doorstep.