Garddio – Gardening

Mae’r plant wedi bod yn brysur yn ddiweddar yn ymarfer eu sgiliau garddio.  Rydym wedi plannu pys, moron, chives a thatws, ac rydym wedi derbyn planhigion tomato hefyd er mwyn edrych ar eu hol a’i helpu i dyfu.  Rydym yn edrych ymlaen iddynt ffrwythloni dros yr wythnosau nesaf i ni gael eu blasu.
The children have been busy recently practising their gardening skills.  We have planted peas, carrots, chives and potatoes and have also been given tomato and cucumber plants to care for.  We are looking forward to them growing over the next few weeks so that we can taste them.