Gwahoddiad i ddigwyyddiad Cyffrous/ Invite to an Exciting event

Digwyddiad i nodi yn eich dyddiadur : Hoffwn eich gwahodd i ddigwyddiad yn Tŷ Pawb rhwng 1yp a 5yp ar ddydd Gwener, Hydref 20fed.  Bydd hwn yn gyfle i chi ddysgu mwy am gynnig Addysg Gymraeg ardal Wrecsam, gwylio fideo am yr ysgolion a bod yn rhan o lansiad gwefan ysgolion Cymraeg Wrecsam.  Cewch hefyd gyfle i siarad gyda staff yr ysgolion ac unigolion eraill am fanteision Addysg Gymraeg a bydd llu o weithgareddau ymlaen i ddiddori eich plant hefyd yn ystod y prynhawn.  Byddwn yn rhannu amserlen fanylach o’r digwyddiadau yn agosach i’r dyddiad.

A date for your diary : We would like to invite you to an event in Tŷ Pawbbetween 1pm and 5pm on Friday, October 20th.  This will be an opportunity for you to learn more about Welsh medium education in the area, watch a new video about the schools and be part of launching the new web page for Wrexham’s Welsh medium schools.  You will also be able to speak to school staff and other individuals about the advantages of Welsh medium education and there will be a variety of activities to entertain the children throughout the afternoon.  We will share a more detailed timetable closer to the date.