Dathlu Gwyl Ddewi – Celebrating St. David’s Day

Rydym wedi cael hwyl a sbri yn dathlu diwrnod dydd Gwyl Ddewi wrth ganu, dawnsio, llefaru a gorymdeithio yn y dref.  Diwrnod Gwyl Ddewi hapus i bawb!
We have had a lot of fun today celebrating St David’s day.  We have been singing, reciting and joining the procession in town.  Happy St David’s day to all!