Ceisiadau Dosbarth Meithrin/ Nursery Class Applications

Plis Rhannwch/ Please Share
Oes gyda chi blentyn fydd yn dechrau’r ysgol ym mis Medi 2023? Ydych chi eisiau i’ch plentyn dderbyn addysg Gymraeg?  Os felly, gallwch wneud cais am le yn Ysgol Llan-y-pwll yn www.wrexham.gov.uk. 
Cysylltwch gyda Mrs Rhiannon James ar 01978 594101 am fwy o wybodaeth ac i drefnu ymweliad i’r ysgol newydd.

Do you have a child who will be starting school this September?

Would you like your child to receive Welsh education? If so, you can apply for a place at Ysgol Llan-y-pwll at www.wrexham.gov.uk. Contact Mrs Rhiannon James on 01978 594101 for more information and to arrange a visit of the new school.