Arolwg/ Survey

Cliciwch ar y linc yma Gobeithion i Gymru – Children’s Commissioner for Wales (complantcymru.org.uk) i gael mynediad i arolwg gan gomisynydd plant Cymru.
Isod mae lincs i holiaduron gwahanol i grwpiau gwahanol. Bydd ein holiaduron yn cau ar 5 Tachwedd.. Rydyn ni eisiau clywed eich gobeithion i Gymru – y pethau rydych chi eisiau newid i wneud Cymru yn lle gwell i blant tyfu fynny.
www.complantcymru.org.uk

Click on this link Ambitions for Wales – Children’s Commissioner for Wales (childcomwales.org.uk) to gain access to a survey fomn the Children’s Commissioner for Wales.
Below you’ll find links to surveys for different groups of people. We’ve extended the closing date of our surveys to 5pm on 11 November. We want to hear your ambitions for Wales – the things you want to change to make Wales a better place for children to grow up.
www.childcomwales.org.uk