School News

Cofiwch mai dydd Gwener, Tachwedd 17eg ydy’r dyddiad cau i wneud cais am le yn y dosbarth Derbyn ym mis Medi 2024. Os hoffwch drefnu gweld Ysgol Llan-y-pwll, ffoniwch 01978 594101 neu e-bostiwch mailbox@ysgolllanypwll-pri.wrexham.sch.uk i drefnu amser cyfleus. 
Please remember that Friday is the closing date to apply for a place in the Reception class for September 2024. If you would like to visit Ysgol Llan-y-pwll, please phone 01978 594101 or e-mail mailbox@ysgolllanypwll-pri.wrexham.sch.uk to arrange a convenient time.