Meithrin & Derbyn: Gwahoddiad/ Invitation

 
Dyma wahoddiad i blant a rhieni dosbarth Meithrin a Derbyn Ysgol Llan-y-pwll.  Dewch i ymuno gyda ni ar Ddydd Iau, Gorffennaf 21ain i weld eich dosbarth newydd.

This is an invitation to the Nursery and Reception pupils and parents of Ysgol Llan-y-pwll.  Come to join us on Thursday, July 21st so that you can see our new class.