Meithrin & Derbyn

Dydd Gwener nesaf, Tachwedd 18fed mae hi’n ddiwrnod Plant Mewn Angen.  Gall y plant ddod i’r ysgol yn gwisgo dillad eu hunain.  Gallwch wneud cyfraniad i’r elusen ar Parent Pay drwy ddilyn y linc BBC Children in Need 2022 (parentpay.com)  Diolch yn fawr.
Next Friday, November 18th, it is Children in Need.  The children can wear their own clothes to school.  You can make a contribution to the charity by following the link BBC Children in Need 2022 (parentpay.com)  Diolch yn fawr