Addysg Cyfrwng Cymraeg/ Welsh Medium Education

Dilynwch y dolenni isod er mwyn darganfod mwy am fanteision addysg Cymraeg, ac am fwy o wybodaeth am addysg cyfrwng Cymraeg. Gallwch hefyd ddarganfod mwy o wybodaeth am gynllun trochi hwyrddyfodiaid i’r Gymraeg yn Wrecsam.

Follow the links below to find out about the advantages of Welsh education, and also for more information about Welsh medium education. You can also discover more information about the Welsh latecomers and immersion scheme in Wrexham.

Addysg Cyfrwng Cymraeg | Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Welsh medium education | Wrexham County Borough Council

Cynllun trochi hwyrddyfodiaid i’r Gymraeg | Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Welsh latecomers and immersion scheme | Wrexham County Borough Council