Gwobrau Raffl Pasg – Easter Raffle Prizes

Cofiwch fod tocynnau ar gael ar gyfer ein raffl Pasg o swyddfa’r ysgol.  £1 y stribyn.  Bydd y raffl yn cael ei dynnu ar fore dydd Mercher, Mawrth 20fed.  Please remember that you can buy tickets for our school raffle from the school office.  £1 a strip.  The raffle will be drawn on the morning of Wednesday, March 20th.