Diwrnod Agored Ysgol Llan-y-pwll Open Day

Ydych chi’n edrych am ysgol hapus a gofalgar lle mae pob disgybl yn cael ei herio a’i gefnogi? Ydych chi’n edrych am amgylchedd ddysgu fodern sy’n cynnig cyfleoedd a phrofiadau cyfoethog, ysgogol ag amrywiol.  Dewch draw i ddiwrnod agored Ysgol Llan-y-pwll ar Chwefror 1af.  


Are you looking for a happy and caring school where every pupil is challenged and supported?  Are you looking for a modern learning environment that offers rich, stimulating and varied learning experiences and opportunities?  Why not visit our Open Day at Ysgol Llan-y-pwll on February 1st.