Digwyddiad yn Tŷ Pawb – Event in Tŷ Pawb

Dyddiad i’ch dyddiadur – Digwyddiad hyrwyddo Addysg Gymraeg yn Tŷ Pawb ar brynhawn dydd Gwener, Ionawr 19eg.  A date for your diaries – An event to promote Welsh Education in  Pawb on the afternoon of Friday, January 19th.