Digwyddiad Ty Pawb Event

Dydd Gwener nesaf, Ionawr 19eg mae digwyddiad lle gallwch ddysgu mwy am Addysg Gymraeg yn Tŷ Pawb rhwng 1 a 5yp.  Bydd amrywiaeth o adloniant ymlaen hefyd i ddiddori’r plant a bydd Ysgol Llan-y-pwll yno i rannu gwybodaeth am beth allwn ni gynnig. Dewch draw i ddysgu mwy am Addysg Gymraeg ac Ysgol Llan-y-pwll.

Next Friday, January 19th, there will be an event at Tŷ Pawb where you can learn more about Welsh education. There will  be activities and entertainment for the children and Ysgol Llan-y-pwll will also have a stand there where you can learn more about what we can offer.  Call by to learn more about Welsh Education and Ysgol Llan-y-pwll.