CYLCHLYTHYRAU: Gwersi Cymraeg/ Welsh Lessons

Dyma wybodaeth am wersi Cymraeg ffantastig sydd ar gael os hoffwch ddysgu siarad Cymraeg.  Mae’r gwersi yn canolbwyntio ar batrymau a brawddegau gallwch ddefnyddio gyda’ch plant.  Mae 50% i ffwrdd os ydych yn archebu lle cyn ddiwedd mis Gorffennaf.
Here is some information about some fantastic Welsh lessons that are available if you would like to learn to speak Welsh.  They focus on patterns and sentences you can use with your children.  If you order before the end of July there is 50% off the fee.