Ymweliad Fferm Park Hall Farm Visit

Cafodd disgyblion y dosbarth Meithrin a Derbyn ymweliad benidgedig i Fferm Parc Hall yn ddiweddar.  Roedd yr haul yn gwenu’n braf a phawb wedi mwynhau.  The Nursery and Reception pupils had a fantastic visit to Park Hall Farm recently.  The sun was shining and everyone had a good time.