Raffl Pasg – Easter Raffle

Mae’n bleser gan y CDRh gyhoeddi ein bod wedi codi cyfanswm o £265 o’r Raffl Pasg.  
Hoffwn ddiolch i’r cwmnïau wnaeth gyfrannu at yr achos, gan gynnwys : 

The PTA are delighted to announce that we have raised a total of £265 from our Easter Raffle. 
We would like to thank all the generous companies for their kind donations including :

@Tesco and @Sainsbury’s, Wrexham, @BluePlanetAquarium, @ParkHallFarm, 
@GrosvenorPulfordHotelandSpa, @M&SWrexham, @theEntertainerWrexham and 
@jessicarosehairdressing, amongst many others. 
Diolch i bawb wnaeth gymryd rhan ac rydym yn gobeithio eich bod yn mwynhau eich gwobrau gwych!
Thank you to everyone who took part and we hope you enjoy the fantastic prizes!