Meithrin & Derbyn: Ymweliad Leisa Mererid

Cawsom amser difyr heddiw yng nghwmni Leisa Mererid.  Ioga … canu … stori.  Pawb wedi mwynhau.  Cafodd plant Ti a Fi a Cylch ymuno yn yr hwyl hefyd.
We had a brilliant time today in the company of Leisa Mererid.  Yoga … singing.. story time.  The Ti a Fi and Cylch children also joined in the fun and game.