Bore Agored – Open Morning

Diolch yn fawr i bawb ddaeth i’n bore agored heddiw. Braf iawn gweld cymaint o fobl. Diolch i bawb gyfrannodd i wneud y diwrnod yn llwyddiant – drwy rannu gwybodaeth, diddori’r plant neu fynychu a dangos eich cefnogaeth a diddordeb mewn addysg Gymraeg.
Thank you to everyone who came to our open morning today. It was fantastic to welcome so many people. Thank you to everyone who helped make the event a success – to those who were there sharing information, entertaining the children and those who came to show your interest and support in Welsh Education.
Unrhyw gwestiynau pellach, cysylltwch gyda’r ysgol.
If anyone has any further questions, please contact the school